Struktura úřadu

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta, který odpovídá za jeho činnost.

Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.

Pověřenec pro ochranu osobních údaju: pro Mikroregion Telčsko 

FairData Professionals a.s. | T: +420 255 000 111 | M: +420 608 275 474 | www.fairdata.cz

 

Starosta: Vladimír Drexler

Místostarosta: Helena Saar Svobodová

Účetní: Marie Maříková