Informace o zpracování osobních údajů

Obecní úřad Vystrčenovice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Evidence obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území Obecního úřadu Vystrčenovice
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Vystrčenovice, Ministerstvo vnitra ČR, MěÚ Jihlava
Doba uchování: 50 let

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: občané obce Vystrčenovice starší 18 let 
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Vystrčenovice
Doba uchování: trvale

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Vystrčenovice
Doba uchování: 5 let

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Vystrčenovice
Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Vystrčenovice
Doba uchování: 15 let

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Vystrčenovice, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Evidence nájemců nebytových prostor

Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemci nebytových prostor v majetku Obecní úřad Vystrčenovice
Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Vystrčenovice
Doba uchování: 5 let