Obecní úřad

Informace dle zákona č. 106/1999 sb.

 1. Název: Obec Vystrčenovice
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
   Seznam organizací
 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa:
   Obecní úřad Vystrčenovice
   Vystrčenovice 4
   58856 Telč
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • 4.3 Úřední hodiny
  • 4.4 Telefonní čísla: 567 318 051, 724 931 029
  • 4.5 Čísla faxu:
  • 4.6 Adresa internetové stránky: www.vystrcenovice.cz
  • 4.7 Adresa e-podatelny: podatelna@vystrcenovice.cz
  • 4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat:
  Česká spořitelna a.s.
  č.ú. 1466035349/0800
 6. IČ: 00373982
 7. DIČ:
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
© 2008 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi | Prohlášení o přístupnosti